Pembrey & Burry Port Logo

FREE: Learn Welsh - Dysgu Cymraeg

FREE: Learn Welsh - Dysgu Cymraeg

Date: Monday, October 4, 2021


Mae'r Mudiad Meithrin yn cynnal sesiynau Clwb Cwtsh i ddysgu Cymraeg i rieni/ gofalwyr/ teulu estynedig/ staff ac unrhyw un sydd am ddechrau ar y daith o ddysgu Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y cynllun hwyliog, anffurfiol hwn yn rhedeg am un awr pob wythnos dros wyth wythnos ar Teams gan ddechrau wythnos y 4ydd Hydref.

The Mudiad Meithrin will be running a short, fun, informal 8 week course focused on speaking Welsh. The course is suitable for parents/ carers/extended family/ staff and anyone who wants to begin their Welsh journey in Carmarthenshire.

Each session will be one hour on Teams and you will learn words, phrases and songs you will be able to use every day.

Sessions will start the week commencing 4th October.

mudiad meithrin 2021