Pembrey & Burry Port Logo

Burry Port Bowls Club cheque presentation

Burry Port Bowls Club cheque presentation

Posted: Friday, July 5, 2019

Earlier in the week, the Mayor, Peter Freeman, presented a cheque to the Bowls Club which was to part fund the purchase of a new specialist lawn mower to help keep their lawn in top condition. Club members wore their new club-shirts which include the Council logo for the occasion to show their appreciation for the support and investment the Council have shown to the club since taking on the facility during 2018.

Yn gynharach yn yr wythnos fu'r Maer, Peter Freeman draw yn y Parc Goffa i cyflwyno siec i'r Clwb Bowlio ar gyfer prynu torrwr glaswellt arbennig i cadw'r lawnt ar y safon uchaf. Gwisgodd aelodion y clwb ei crysau newydd ar yr achlysur, sydd yn dangos arfbais y Cyngor, i dangos ei diolchgarwch am y cefnogaeth a'r ymroddion oddi ar y Cyngor ers iddynt derbyn rhedeg fel cyfleuster cyhoeddus yn ystod 2018.Bowls Club cheque presentation lawn mower